Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Maar die van Adriaan Theunis-Kaerts ook. Hij studeerde dierenzorg, maar kwam uiteindelijk via avondonderwijs IT en De Winning terecht bij Visuatech voor een beroepverkennende stage. Blijkbaar beviel dat langs twee kanten goed, want hij mocht beginnen als magazijnier/hersteller.

Adriaan: “Het is leuk werk dat ik nu al vier jaar met veel plezier doe. Ondertussen heb ik het herstellen van servers doorgegeven aan een collega vermits ik door het management gevraagd werd om de voorbereiding van grote projecten voor mijn rekening te nemen. Zodra een groot order getekend is, ga ik aan de slag om de juiste camera’s en servers te configureren en te zorgen dat alles op de juiste plaats terecht komt. Het is interessant werk dat ik met veel plezier doe. Leuk binnen Visuatech is dat je je kan ontplooien en promotie maken. Dit stimuleert om op dezelfde manier verder te doen.”