Wat slimme cameratechnologie voor de productiebranche kan betekenen

Steeds meer state-of-the-art productiebedrijven schakelen IP-camera’s in voor diverse doeleinden die zich zowel binnen de productie, de veiligheid als het transport bevinden. Slimme camera’s registreren immers wat er gebeurt, slaan die beelden op en beschikken – in de camera of op de server – over een programma waarmee je die beelden kan monitoren en kan gebruiken om je productieproces efficiënt te houden en om onderzoek te doen naar fouten, ongevallen of fraude. In deze blog laten we zien hoe je camerabewaking op een slimme en verantwoorde manier kan inzetten in productie- of opslaghallen en aan de lopende band.

Cameratoezicht en efficiëntie in productiebedrijven

In eerste instantie kan je het productieproces zelf in kaart brengen. Enerzijds om de efficiëntie te meten. Hoe dan? De verantwoordelijke van een lijn hoeft niet constant rond te lopen om te zien of alles nog naar behoren werkt. Hij kan dat in real time via de camera’s perfect overzien vanuit een controlekamer. Desgewenst kunnen er bij fouten of problemen automatische pushberichten mét beeld gestuurd worden naar de productieverantwoordelijke of de technische ploeg zodat die onmiddellijk kunnen inschatten wat er aan de hand is en of hun interventie gewenst is.

Camerabewaking en veiligheid in productiebedrijven

Ook de veiligheid van de medewerkers kan je via camera’s verhogen. Als er al een ongeval gebeurt, kan je dat perfect reconstrueren zodat men proactief maatregelen kan nemen om zulke ongevallen in de toekomst te vermijden. Zo kan je ook slimme camera’s inzetten om bepaalde no-go zones af te bakenen zodat er bijvoorbeeld een signaal afgaat zodra iemand zo’n zone betreedt. De securitymanager of veiligheidscoördinator kan dan eventueel ingrijpen. Hij of zij kan ook wekelijks of maandelijks een rapport opvragen om te kijken of en hoe vaak iemand zo’n zone betreedt. Je kan die persoon daar dan op gaan aanspreken en zodoende je bedrijf weer wat veiliger maken.

Klachtenafhandeling en IP camera’s

Het monitoren van klachten van klanten is voor alle productiebedrijven van levensbelang. Het is cruciaal bij een klacht om die te kunnen analyseren en uit te vinden wáár de fout precies gebeurde. Om die fout in de toekomst te vermijden, om bepaalde personen er op te kunnen aanspreken of zelfs om te bewijzen dat de fout niet tijdens het productieproces, maar gedurende het transport moet gebeurd zijn. Hoe dan ook heb je met slimme camera’s bewijslast om mensen aan te spreken of kan je fouten analyseren en vermijden.

Transportstromen in kaart brengen met slimme cameratechnologie

Ook de transportstromen van een productiebedrijf zijn belangrijk. Die kan je via toegangscontrole en nummerplaatherkenning met slimme camera’s opvolgen. Je kan door het ingeven van een nummerplaat ook heel snel terugvinden wanneer een bepaald voertuig is binnen komen rijden, wat er bij de lading gebeurd is en wanneer het voertuig het terrein terug verlaten heeft. Ook foute manoeuvres van chauffeurs kunnen in beeld gebracht en gecorrigeerd worden.

Last but not least kan je slimme camera’s inzetten om de omgeving van het bedrijf te beveiligen.

Conclusie: slimme cameratechnologie voor productiebedrijven

Om de efficiëntie en veiligheid van een productieonderneming te verhogen is het zeker aangeraden om slimme camera’s in te zetten. Het zal helpen om het productieproces te monitoren en te optimaliseren, de veiligheid van de medewerkers te verhogen, de kwaliteitscontrole en klachtenbehandeling te verbeteren en de logistiek en veiligheid beter te monitoren.

De productieleider en de veiligheidscoördinator zullen er gelukkiger van worden.