Goed werkende beveiligingscamera’s in een ​​ziekenhuis of woonzorgcentrum zijn vandaag een noodzaak. Een slim geïnstalleerd videobewakingssysteem is namelijk een eenvoudige en effectieve manier om bewoners, patiënten en personeel te beschermen tegen diefstal, vandalisme en ongewenste indringers. Slimme camera’s – de zogenaamde IP camera’s – kunnen zelfs veel meer dan enkel beelden opnemen die je later kan analyseren. Met slimme camera’s kan je op een proactieve manier werken om incidenten te voorkomen. Hoe dat juist werkt lees je in deze blog.

Camerabeveiliging in de zorgsector: waarop letten?

In ieder ziekenhuis of rusthuis zijn vandaag wel camera’s te vinden, maar jammer genoeg wordt er te weinig nagedacht over wat die camera’s eigenlijk moeten doen. Op die manier loont de investering van het camerasysteem zich eigenlijk niet. Daarom is het belangrijk om even stil te staan bij de belangrijkste redenen voor camerabeveiliging in de zorgsector:

  • Veiligheid: het is een uitdaging om tegelijk een gastvrije én veilige omgeving te creëren voor patiënten, bezoekers en personeel.

  • Bescherming van apparatuur: niet enkel de veiligheid moet gewaarborgd worden, maar ook de medische apparatuur moet continu beschermd worden.

  • Privacy: het is ontzettend belangrijk dat de privacy van patiënten gewaarborgd wordt. Gelukkig hebben we hier in Europa en België een strenge privacywetgeving (GDPR) waar alle camerasystemen – en zeker slimme camera’s – rekening mee houden.

Wat zijn slimme camera’s?

IP camera’s doen meer dan enkel het opnemen van beelden zodat je achteraf kan bekijken wat er mis ging. Een slimme camera is een IP camera met geïntegreerde intelligentie of gekoppeld op een server met intelligente software. Deze intelligentie laat toe om beelden automatisch te analyseren en als gevolg meldingen te sturen naar een operator of andere ontvangers. Het laat de gebruiker ook toe om veel sneller door zijn beelden te zoeken en actief meldingen te krijgen als een specifiek gezicht of nummerplaat opnieuw het gebouw zou betreden.

De meerwaarde van IP camera’s in ziekenhuizen en rusthuizen

Wat betekent dat concreet in de context van de zorgsector? Slimme camera’s helpen om de veiligheid van alle betrokkenen, alsook de bescherming van de apparatuur, te garanderen. Dat gebeurt door 1) toegangscontrole van het gebouw en de parking, 2) monitoring van patiënten en 3) surveillance van het terrein.

1) Toegangscontrole

Gebouw

Toegangscontrole zorgt ervoor dat onbevoegde personen geen toegang hebben tot bepaalde gebieden en dat inbraken voorkomen worden. Dankzij een integratie van de IP software met de toegangscontrolesystemen verkrijg je:

  • Automatische toegang tot de gebouwen voor het personeel;

  • Registratie van alle ingangen / uitgangen in een logboek;

  • Toegang tot real time videobeelden op het scherm van de operator waardoor tijdstippen van aankomst / vertrek opgevolgd kunnen worden.

Parking

Ook op de parking is het vaak aangewezen om slimme camera’s te installeren. Denk maar aan de ingang van de eerste hulppost, waar er zeker geen ongewenste voertuigen mogen parkeren. Met een slimme camerasysteem kan je dan bijvoorbeeld instellen dat er een melding komt als er daar een voertuig langer dan 1 minuut stilstaat. Andere gevaarlijke situaties zoals op- en afritten van grote parkings kunnen op dezelfde manier gemonitord worden. Nummerplaatherkenning is tenslotte nog een extra hulpmiddel in het voorkomen van incidenten. Het systeem kan bepaalde kentekenplaten herkennen en toegang weigeren of meldingen uitsturen wanneer dit voertuig de parking oprijdt.

2) Monitoring van patiënten

Voor zorgverstrekkers is het prioriteit om de veiligheid en het comfort van de patiënten te garanderen. Een intelligent camerasysteem kan – vaak in combinatie met andere trackingsystemen – helpen om in real time (en dus niet enkel achteraf!) het gedrag van patiënten in kaart te brengen. Hierdoor kan er snel en adequaat op situaties gereageerd worden, zoals patiënten die regelmatig een bepaald gevaarlijk gedrag vertonen. Het systeem laat bijvoorbeeld toe om dan meteen een melding door te geven en beelden door te sturen naar de meldkamer waardoor er meteen ingegrepen kan worden. Dankzij het blurren van beelden zijn patiënten niet identificeerbaar voor iedereen die de beelden ziet en kan hun privacy gegarandeerd worden.

3) Surveillance van het terrein

Alle bewakingscamera’s hebben als primaire doel om inbrekers en herrieschoppers af te schrikken. Vaak zijn camera’s alleen echter niet voldoende. Slimme camera’s kunnen helpen om proactief te voorkomen dat er ongewenst bezoek komt. Hoe dan? Doordat camera’s met intelligente software beelden op hoog niveau kunnen analyseren. Het systeem gaat op zoek naar bepaalde gebeurtenissen, voertuigen en/of personen: het zoekt de gewenste fragmenten in het videoarchief en realtime, met behulp van criteria zoals gezichten, positie in de afbeelding, objectgrootte, foto’s of onderscheidende kenmerken. Zo kun je uitvinden wat er is gebeurd bij een incident, personen hun traject traceren in het gebouw en op de parking, en/of nummerplaatherkenning doen op de parking. Je kan aangeven dat het systeem een melding geeft als een bepaald persoon of voertuig de volgende keer de parking komt oprijden of het gebouw binnenkomt. Op die manier kan je proactief ingrijpen.

Conclusie: bewakingscamera’s in de zorgsector

Het is een uitdaging om een gastvrije en veilige omgeving te creëren voor patiënten, personeel en bezoekers en tegelijkertijd dure technologie en apparatuur te beschermen. Intelligente camerasystemen geven ziekenhuizen en woonzorgcentra veel meer controle over hun toegangsbeheer en creëren meer overzicht over de vele trajecten en processen waarmee dagelijks rekening gehouden moet worden. Slimme camera’s kunnen naadloos geïntegreerd worden met de bestaande beveiligingsinfrastructuur om zo tot een bevredigende beveiligingsoplossing te komen. Voor installateurs in jouw buurt die werken met intelligente camera’s kan je contact opnemen met Visuatech via info@visuatech.be.